NB.ee ja Rohetäringu eesmärk on tehnikatoote täiuslik ring, mille abil on võimalik kujundada sotsiaalne vastutus ilma rahalise panuseta.
Oleme koostööna läbipaistev, arusaadav, pikema perspektiivi ja visiooniga, tarbijale vähem kulukam ning ühiskonda parendav.

 

Paneme organisatsioonid ja indiviidid mõtlema kaasa, mis saab soetatud riistvarast tulevikus. Aitame partnereid süsteemselt, võtame vastutuse ja leiame asjadele õige sihtkoha.

 

Kokkuvõtvalt soovime muuta ühiskonna suhtumist seisma jääva tehnika osas. Keskkonnateadlik tarbija peab olema kursis, mis saab kasutust leidnud tootest pärast teda.

 

Kuulsa Louis XV põhimõte "Pärast meid tulgu või veeuputus!" jäägu 18. sajandisse, 21. sajandil peame huvituma, mis saab tehnikast pärast seda, kui see meile endile enam kasulik pole. Veenduma, et endiselt kasutatav jõuaks õigesse sihtkohta, rakendades oma maksimaalse väärtuspotentsiaali.

 

NB.ee poolt müüdud asjadele anname tagasiostugarantii, millega muudame kvaliteetsed tooted tarbijatele soodsamaks. Paneme endid vastutama, et pakume tooteid, mis kvaliteetsed ja milledel on ka aastate pärast väärtus. Teadlikult soetatud seadmed suuname koostöös Rohetäringuga tehnikatoote täiuslikku ringi.