Privaatsuspoliitika

 

Ettevõttest

NB.EE osaühing IT-teenuseid ning tegeleb arvutustehnika maaletoomise ja müügiga füüsiliste kaupluste ning Notebooks.ee veebisaidi kaudu. Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub kõikidele külastajatele ja klientidele, kes sisenevad meie veebilehtedele või füüsilisse kauplusesse.

Privaatsuspoliitika eesmärgiks on selgitada isikuandmete kogumise, töötlemise ning kasutamise üldpõhimõtteid. Küsimuste korral võid pöörduda e-posti teel aadressile ... .

Meie postiaadress on järgnev:

NB.EE OÜ
Aia tn 3 / Vana-Viru 10
Tallinn 10111
Eesti Vabariik

Kogutavad isikuandmed

Kogume isikustatud ja isikustamata isikuandmeid, samuti kastutame kolmandate osapoolte teenuseid, mis koguvad isikuandmeid. Jagatavate andmete maht ja otstarve sõltub teenusepakkujast.

Isikuandmetele on ligipääs vaid töötajatel, töövõtjatel ja seotud ettevõtetel, kes ei muuda neid avalikult kättesaadavaks.

Meil on õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel ning me ei müü potentsiaalseid isikuandmeid kolmandatele osapooltele. 

Allpool on kategooriate kaupa loetletud andmekogumise viisid, andmed ning kolmandad osapooled.

Turunduslikud eesmärgid

 • Kasutame e-posti turundust olemasolevate klientide ja potentsiaalsete klientidega suhtlemiseks. Kampaanianimekirjadesse lisatakse külastajad peale vastava nõusoleku andmist. Nõusolekut uudiskirjade ja e-posti kampaaniate saamise kohta saab igal ajal tagasi võtta vajutades kirja lõpus olevale tellimuse tühistamise viitele.
 • Kontot, tellimusi ning teateid muudatustest võime e-posti vahendusel saata sõltumata nõusolekust turunduslike kampaaniate saamiseks. Sellised teated on näiteks kinnitus parooli muutmiseks, kinnitus tellimuse kohta, tarneinfot puudutavad teated, teatised muudatustest tellimus- või privaatsustingimustes.
 • Sulle saadetud e-kirjades võime kasutada jälgimist – seda nii kirjade avamise kui ka seal sisalduvate linkide avamisel.
 • E-posti kampaaniateks kasutame kolmanda osapoole rakendust – Mailchimp-i -, mille ingliskeelne privaatsuspoliitika on leitav siin.
 • Loome kampaaniaid sotsiaalmeedias, mis viitavad kodulehele. Kampaaniate reklaamide kaudu tulnud külastaja liikumist ja võimalikku ostu sooritamist jälgime vastavalt Google’i või Facebooki kaudu, kasutades tracking-pixel’it, mille kaudu ei töödelda isku tuvastamist võimaldavaid andmeid. Google’i privaatsuspoliitika on leitav siin, Facebooki privaatsuspoliitika on leitav siin.

Kliendikogemuse parandamine ning külastatavuse analüüs

 • Kasutame Google Analytics’it külastuste arvu, kestvuse ja muude näitajate jälgimiseks ja analüüsimiseks. Andmete jagamisest Google Analyticsiga saab igal ajal loobuda; ingliskeelse info on leitav siin. Google’i privaatsuspoliitika on leitav siin.
 • Kasutame Hotjar’i kasutajakogemuse parandamiseks ja tagasiside kogumiseks kodulehe kasutatavuse kohta. Andmete jagamisest Hotjar’iga  saab igal ajal loobuda Hotjar-i „Opt-out“ lehel siin või kasutades veebilehitsejas „Do Not Track“ päist. Hotjar’i ingliskeelne privaatsuspoliitka on leitav siin.
 • Kasutajakogemuse parandamiseks salvestame sisseloginud kasutajate esimese sisselogimise kuupäeva, viimase sisselogimise kuupäeva, viimati külastatud lehe ning IP aadressi koos kasutatud veebilehitseja infoga.

Kliendisuhtlus

 • Kliendisuhtluse pidamiseks kasutame Microsofti pilvetarkvara, mille privaatsuspoliitika on leitav siin.
 • Reaalajas vestluse pakkumiseks veebilehel kasutame kolmanda osapoole – Tawk.to – rakendust, mis salvestab veebilehe külastaja IP-aadressi koos külastatud lehtedega kuni külastuse lõpuni. Kui reaalajas vestlus on alustatud, säilitatakse IP-aadress, külastatud leheküljed, vestlused ning külastaja nimi koos e-posti aadressiga, kui need on sisestatud. Tawk.to ingliskeelne privaatsuspoliitika on leitav siin.
 • Kontaktivormi kaudu info edastamisel salvestame e-posti aadressi, IP aadressi ning vormi sisestatud info saatmise hetkel. Sõnum saadetakse Microsoft Office 365 pilvetarkvarasse, kus toimub kliendisuhtlus.
 • Hoiame kogu reaalajas vestluse ning e-posti kirjavahetusi igavesti klienditeeninduse pakkumiseks ja teenuste täiustamiseks. Sa võid alati nõuda koopiaid varasematest vestlustest.

Tellimuse esitanud kliendid

 • E-poest ostu sooritades on kohustuslik sisestada e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, postiaadress ning telefoninumber, mida kasutame tellimuse täitmiseks.
 • Raamatupidamisseaduse järgmiseks, seadusega ettenähtud aruannete koostamiseks ja majandustulemuste analüüsimiseks kasutame kolmanda osapoole – Merit Tarkvara – pilvetarkvara, kuhu lisame kõikide tellimuste sisu ning tellija andmed: juriidilise isiku puhul ettevõtte nimi, registrikood, käibemaksukohustuslase registrikood, juriidiline aadress; eraisiku puhul tellimuse esitamisel sisestatud info: täisnimi ning aadress. Merit Tarkvara privaatsuspoliitika on leitav siit.

Videovalve

 • Kauplustes on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkivat videosalvestust ega töödeldavaid isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele ning neile on ligipääs volitatud töötajatel. Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 90 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.

Manustatud sisu

Kasutame vahel kolmandatelt veebilehtedelt manustatud sisu. Manustatud sisu toimib sarnaselt kolmanda osapoole veebilehe külastamisele ning võib kasutada küpsiseid ja koguda informatsiooni sisu kasutamise kohta. Järgnevalt on viidatud enamlevinud manustatud sisu pakkujatele koos privaatsuspoliitikatega:

Küpsised

Kasutame veebilehtedel küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, mille eesmärgiks on kasutajakogemuse parandamine.

Veebilehtedel on kasutusel järgnevad küpsised:

 • Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist
 • Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel
 • Esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku sisu ja pakkumisi
 • Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida veebilehitseja seadistuste kaudu. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht täielikult töötada ning osa funktsionaalsusest ei pruugi olla kättesaadav.

Sinu õigused

Sul on alati õigus pärida kogutud andmete, nende edastamise, muutmise ja kustutamise kohta.

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume digiallkirjastatult saata e-kirja teel aadressile ... . 

Meil on õigus jätta Sinu taotlus rahuldamata, kui isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Samuti jääb meile õigus keelduda Sinu isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Kui leiad, et Sinu õigusi on rikutud, võite pöörduda meie poole e-posti aadressil ... , Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Käitumine andmelekke korral

Kasutame ettevaatusabinõusid ja sise-eeskirju isikuandmete kaitseks. Kustutame või muudame andmed anonüümseks, kui neid enam vaja pole ning oleme teenusepakkujad valinud turvalisuse järgi.

Kui peaks juhtuma, et isikunimed on kaotatud, varastatud või ohustatud, teavitame seotud kliente sellest e-posti vahendusel 72 tunni jooksul alates olukorrast teadasaamisest. Samuti teavitame sellistest intsidentidest vastavaid andmekaitseasutusi ja teeme koostööd klientidega, et paika panna järgmised sammud ning vältida taoliste olukordade teket tulevikus.

Muudatused

Meil on alati õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Oleme alljärgnevalt koondanud muudatused privaatsuspoliitikas:

06.04.2021 - kasutusele on võetud uus ärinimi NB.EE OÜ

03.04.2021 - reaalajas vestluse pakkuja on vahetunud