Eesti Rohetäring! 

eesti rohetäring

Tule, mõtle kaasa ja paneme rohetäringu koos veerema!

 

Ühe tehnikatoote täiuslik ring (lühendatult tä-ring, ehk täring). Täiuslik ring ei ole see, kui uue toote ostmisel jääb vana toode seisma või vedelema, ei ole ka see, kui vana toode antakse edasi inimesele, kes seda tegelikult ei vaja. Toode on kasulik siis, kui ta suudab anda kasutajale väärtust. Maailmas, kus eesmärk on alati leida paremat ja suuremat efektiivsust jääb märkamatult seisma suures koguses kvaliteetseid ja korralikke tehnikaseadmeid. Soovime ja saame lubada endale parimaid tehnikavidinaid, kuid vanad jäävad seepärast lihtsalt seisma. Tegelikult on rohetäringu idee raames võimalik anda hüljatud seadmetele tagasi nende väärtus.

Nii nagu üks õige traditsiooniline täring, koosneb ka meie väljamõeldud Rohetäring kuuest tahust.

Meie peamine põhimõtteline eesmärk, et iga tahu juures mõeldakse kaasa, vaadatakse kaugemale tulevikku, tekitatakse diskussiooni, luuakse arusaama ja tehakse omad järeldused, mida peegeldatakse endalt ühiskonnale. Kõik tahud koostöös annavadki sellise toreda ja samas mängulise asja nagu rohetäring. Veeretades koos, oleme kindlad, et see veereb kaua ja kaugele.


täiuslik ring ehk täring

 1. Teadlik tarbimine, ostan asju, mis kestavad, ostan asju, mis on parandatavad, tarbin tooteid, milledel on ka aastate pärast väärtus.

 2. Ei jäta asju kasutult vedelema ja seisma, kui tean, et asi ei leia enam kasutust, siis püüan toote ära müüa, edasi anda või nõuete kohaselt utiliseerida.

 3. Maailm on rohkem kui ainult Eesti, kui ainult Euroopa. On kohti, kus puuduvad baasvajadused, rääkimata mugavusvajadustest. Võimaluse korral mõtlen kaasa, püüan mõista ja anda oma panuse muutusesse.

 4. Haridus on kõige alus, tootel on ainult väärtus siis, kui sellega osatakse midagi teha ja luua. Raamat saab olla ainult kasulik inimesele, kes oskab lugeda.

 5. Igivana ütlus, anna inimesele kala ja ta kõht on täis üheks päevaks. Õpeta inimene püüdma kala ja ta on toidetud elu lõpuni. Kui suudame luua mõne arvutialase eduloo, siis vähendame immigratsiooni, tekitame kohalikku huvi arenguks ja loome parema ühiskonna kõigi jaoks.

 6. Nii nagu kõigel siin maailmas on oma algus ja lõpp, nii jõuab lõpuks ka tehnika amortisatsioonini, kus ta enam kellelegi väärtust pakkuda ei suuda. Utiliseerimisel ja utiliseerimisel on vahe. Eesmärk on materjalide taaskasutus ja -töötlus. Ei ole õige matta tehnikat maailma maapõue ja öelda, et see on jäätmekäideldud, tähtis on materjalide sorteerimine ja taaskasutus.


Meie täringu keskne toode on arvuti, seega kujutab iga tahk endast seda, mida arvutiga erinevas punktis teeme. Püüame hoida fookuse arvutil, sest arvuti on endiselt paljudes riikides alahinnatud töövahend. Oleme müünud arvuteid ja seonduvat tehnikat rohkem kui 12 aastat, mida aastaid edasi, seda rohkem näeme, et enamasti kasutavad kliendid arvuteid igapäevatööks, teenivad sellega raha ja parandavad oma majanduslikku elujärge.

 1. Toote elutsükli algus. Täpselt siis, kui tehnika esimest korda kliendile müüakse, hakkab ta ka pakendis istumise asemel looma kasutajale väärtust. Esimeses punktis on äärmiselt oluline mõistliku tarbimise mõtteviis. Oleme alati tahtnud pakkuda klientidele kvaliteetseid tooteid, enamasti seepärast, et ei peaks tulevikus tegelema erinevate kvaliteediprobleemidega. Kuna oleme arvutite maaletooja, siis on meil olnud võimalus, et oleme saanud pakkuda häid tooteid soodsama hinnaga kui teised. Nüüd on meil suurem eesmärk, antud eesmärgi ehk toote täiusliku ringi täitmiseks on eriti oluline, et tooted oleksid endiselt kasulikud ka 3 või 5 aasta pärast. Kuna oleme arvutite maaletooja, siis kliendile pakkumise tegemisel kuvame keskmised turuhinnad ja lisaks meie pakkumisega saadava hinnavõidu. Töötame kliendi jaoks ostuprotsessis, muudame selle läbipaistvamaks ja soodsamaks. Kokkuvõtteks ärge ostke prügi, ostke asju, mis kestavad, mida saab vajadusel parandada ja ärge makske asjade eest üle!

 2. Toote väärtuse ümberhindamine. Näitame, et õigesti ostetud kvaliteetsel tootel on rahaline väärtus alles ka 3a või isegi 5a pärast. Endiselt turuväärtust omavad tooted oleme valmis ostma tagasi, kusjuures näitame läbipaistvalt, mis nendest toodest saab ja kuhu nad edasi lähevad. Eesmärk ei ole näilikult osta toode tagasi selleks, et müüa kliendile uus, vaid selleks, et vana toode saab jälle kellegi jaoks väärtuslikuks. Asjad, millel reaalne turuväärtus puudub võtame vastu, sest töötame põhimõttel ja soovil vähendada igasugust seisma jäävat tehnikaprügi. Asjadele, millele me enam väärtust anda ei suuda liiguvad täringu viimasesse ehk kuuendasse punkti. Töötame läbipaistvuse põhimõttel, seega iga osaleja saab meile müüdud või toodud seadme osas dokumendi, kus kinnitame andmete täielikku hävitamist ja määrame seerianumbri, mille abil saab tulevikus soovi korral vaadata, missugusesse täringu punkti on kasutaja endine seade jõudnud.

 3. Sihtriigi / sihtgrupi valimine. Arenenud riikides tekib meeletu kogus kasutatud tehnikat, kaasa arvatud arvuteid. Nii väga kui me ka ei tahaks ei suuda me kahjuks enam eurooplaste seas leida inimesi, kes sihtotstarbepäraselt antud vana tehnikat kasutaksid. Varasemalt olid nendeks vanemad inimesed ja lapsed, kuid ka nemad on muutunud järjest teadlikumateks, nõudlikumateks ja tõrksalt pirtsakaks. Meie idee on selles, et olenevalt toodetest määrame sihtgrupid, eelistame alati eestlasi ja kui leiame võimaluse olla abiks mõnele perele või asutusele, siis kindlasti seda ka teeme, kuid järgime alati põhimõtet, et toode ei jääks seisma ja vedelema vaid saaks reaalse kasutuse osaliseks. Euroopas ja kaasa arvutud Eestis on vana tehnika üleküllus, seepärast oleme juhuse tahtel asutanud ettevõtte Marokosse, kuhu rohkem amortiseerunud tehnika suuname ja kus nende abil inimeste teadlikust arvutitest parandame.

 4. Arvutiõpe, arvutitele väärtuse tekitamine. Elades Eestis võib tunduda imelik, et lähed ühiskonda, kus inimesed ei mõista arvuti olemust ja tähendust. Tahtsime Marokos müüa kasutatuid arvuteid, mida siin järjest rohkem ära põlati. Kuid väga kiirelt sai selgeks, et arvuti oli sealsete inimeste jaoks heal juhul meelelahutuse vahend, millega vahepeal käia facebookis, youtubes või jutustada whatsappis. Tegelikult on riigis, kus iga inimese unistus on majandusliku surve tõttu immigrandina riigist põgeneda, arvuti see ainuke aken Euroopasse või USA-sse. Nimelt saab olla inimestel uus unistus, kui nad mõistavad, et arvuti on töövahend, mille abil saab oma elujärge parandada. Tahame teha ja inimestele näidata, et unistusele immigrandina põgeneda on olemas ka alternatiivne unistus, milleks on omandada vajalikud oskused ja töötada arvuti abil rikkamatele Lääne firmadele ja saada elamisväärset töötasu oma koduriigis. Antud unistuse täitumiseks on vaja arvutialaseid oskuseid, huvi tekitamiseks tuleb alustada täiesti elementaarse arvutiõppega, mille jaoks amortiseerunud seadmed sobivad suurepäraselt. Lisaks ei teeks paha, kui loodavad e-kursused ja testid ka eestlaste teadmisi arvutite osas parandaks, seega hoidke alt, varsti saate ka oma teadmisi proovile panna :)

 5. Vana toode loob jälle kasutaja jaoks väärtust. Meie jaoks on oluline, et meie ring oleks täiuslik ja täiuslik ring on selline, mis toimib. Me ei taha teha heategevust, tahame luua olukorra, kus inimesed, kes tooted endale soovivad, mõistavad, mis võimaluse need annavad. Seega müüme tooteid Marokos jõukohase hinnaga neile, kes nendega midagi teha oskavad. Viimasel juhul anname mõnele arvuti ka preemiaks, kui inimene on usin ja endale selle teadmiste põhjal välja teeninud. Meie unistus on, et kasvõi mõni inimene suudaks oma elujärge arvuti abil parandada. Leida endale töökoht või hoopis luua oma ettevõte. Arvuti on andnud tuhandetele eestlastele töö ja loodame, et suudame anda tõuke edulugude tekkeks ka mujal.

 6. Toote elutsükli lõpp. Iga asi vananeb ja kui ta enam kellelegi väärtuslik pole, siis tuleb antud seade õigesti käidelda. Eriti oluline on see just elektroonikaseadmete puhul, kuna tegemist ei ole asjadega, mida loodus suudaks mõistlikult enda osaks lagundada. Seepärast ei ole õige utiliseerimine see, kui asjad maetakse mõnes jäätmejaamas Eesti maapõue. Teame, et üksikult ei saagi tehnikaseadmeid hästi taastöödelda, kuna selleks on vaja koguda kokku korralik mass, alles siis on selle vastu huvi nendel, kes seadmeid ümber töötlevad. Kuna meie plaan on vähendada tehnikaprügi ja oleme selle maapõue matmise vastu, siis võtame vastu ka katkiseid seadmeid, et need kokku koguda ja suunata sinna, kus tehnikat tõeliselt molekulideks lammutatakse ja siis hiljem taaskasutatakse.