Meie ettevõtte olemuse paremaks mõistmiseks proovime vastata lihtsatele tihti esile kerkivatele küsimustele.

                                                                                                                                                                                           Notebooks.ee

Kes me oleme?

Oleme 2005. aastal asutatud firma, mis alustas IT alal 2010. aasta alguses. Pärast seda oleme jõudsalt kasvanud - aastal 2011 avasime esimese kontori Tallinnas, mis jäi juba mõne kuu möödudes kitsaks ning liikusime edasi suuremale pinnale, millest nüüdseks välja kasvanud salong. 2012 aasta alguses avasime esinduskontori Läti pealinnas Riias. Loomulikult on kasvanud ka kollektiiv. Usume, et laienemise on võimalikuks teinud peale turu parimate hindade ka siiras püüe oma kliente ning nende vajadusi tundma õppida.

Miks me teeme?

Jälgides 2010. aastal turul toimuvat, tundusid kvaliteetse IT tehnika hinnad kõrged ja paljudele kättesaamatud. Kasutajad soetasid enda teadmatuses ebakvaliteetset kaupa (näiteks arvutid, milledel esines tüüpviga), leidsime inimestepoolseid kaebusi erinevatest kohtadest. Antud juhtumid julgustasid alustama ettevõtlusega eesmärgiga tõsta klientide teadlikkust samalaadsete probleemide ennetamisel. Lisaks sellele avastasime, et paljud väikeettevõtted ja kontorid on jäetud pärast tehnika ostu omapead ning neid kummitavad samasugused mured nagu jaekliente. Teeme omalt poolt pidevalt tööd, et sooritada eksimused enne, kui meie kliendid, ning nendest õppida. Loodetavasti aitab see vältida libastumisi tehnika ostmisel ja muudab tehnikamaailmas orienteerumise lihtsamaks ning arusaadavamaks. Suurematele firmadele tahame pakkuda mugavat teenust, millega kärpida rahalist kulu oma IT inventarile ja mugavust kõikide toimingute sooritamisel kontorist väljumata.

 

Kuidas me teeme?

Üldjuhul kohalikud IT riistvara- ja tarkvarapakkujad toetuvad kohalikele hulgiladudele, mis paiknevad Baltikumis. Meie üritame tarnida enamus pakutavast kaubast otse suuremate tootjate käest, investeerides pidevalt konkurentsivõimelisse laoseisu. See omakorda loob soodumuse olla klientide suhtes paindlik nii tootevaliku kui ka hinnapoliitika osas. Hinnatundlikul Eesti turul ongi meie peamiseks trumbiks soodsam hinnakujundus ja kvaliteetsem tooteliin. Paljud kliendid peavad isegi tähtsamaks hilisemat järelteenindust ja garantiid. Võime lüüa rusikaga rinnale ja öelda, et oleme konkurentidest ka siin sammu ees. Tihtilugu lahendame pisemad asjad samal päeval või järgneval tööpäeval. Lisaks vahendame ise garantiid, kasutades selleks tootjapoolseid garantiiesindusi. Kuid nagu mainitud, omame kompetentsi ja lahendame väiksemad probleemid kliendi juures kohapeal või meie kontorites Tallinnas, Tartus ja Riias. Erinevalt hulgiladude peegeldajatest ei saada me garantiid vajavat seadet hulgimüüjale, kes saadab selle omakorda tootjale - sellepärast on meie garantiiteenindus tunduvalt kiirem, kvaliteetsem ja tagasisidet omav. Seega ka garantiiprobleemide lahendamisel täiendame oma kogemustepagasit ning oskame hoiatada probleemide eest ning ennetada ebakvaliteetse seadme ostu. Usume meie poolt soovitatud toodete vastupidavusse ning võtame probleemide korral vastutuse. Lisaks tunneme oma kliente personaalselt, mis võimaldab meil inimestega teha koostööd ladusamalt ja kiiremini.

 

Kellele me teeme?

Hetkel on Notebooks.ee peamisteks klientideks pigem väikefirmad. Samas võib leida meie klientide alt ka erinevaid oma valdkonna turuliidreid Eestis nagu näiteks IT firmad Playtech ja Iceifire, samuti ehitusettevõtted nagu TREV-2 ja Eesti Teed. Oleme suutnud võita ka mitmete kohalike omavalitsuste usalduse.

Püüame keskenduda hoolikalt ka jaekliendile, kes pole nii rikas, et osta võimalikult odavat asja. Erakliendi teadmiste kasv ja põhjalikum analüüs enne ostu on viinud selleni, et ostetakse pigem kõrgema järelturuväärtusega korralikumaid tooteid. Jaeklientide paremaks teenindamiseks oleme avanud salongi, kus saab paljude erinevate sülearvutitega lähemalt tutvuda ja nõu küsida. Lisaks on meil antud lubadus, mille raames hangime Notebooks.ee Facebooki fännile turu parima hinnaga süleararvuti – ehk meil on välja käidud parima hinna garantii.

 

Kuhu tahame jõuda?

Meie sooviks on kasvada mõõdukalt, nii et me ei läheks vastuollu oma varasemate traditsioonidega ja kasv ei tuleks olemasolevate klientide heaolu arvelt. Soovime ka edaspidi tegeleda klientidega personaalselt ning nende vajadusi arvestades pakkuda välja parimaid lahendusi. Kliendi tundmine muudab tunduvalt sujuvamaks ning toredamaks ka tugiteenuse pakkumise, sest oleme juba varasemalt vajaliku eeltöö teinud. Olles arvatavasti parima järelteenindusega firma, tahame selleks ka jääda.

Ambitsioon on kasvada järgnevate aastatega Eesti IT turul ja laiendada tegevust ka Lätis, kus soovime saavutada müügimahtude kasvu vähemalt 1/3 tasemele võrreldes Eestiga.

Eesmärgiks on leida koostööpartnereid nii suuremate kui väiksemate ettevõtete seas, kelle kulutusi IT-le üritame kärpida ja erinevaid järelteeninduse olukordi mugavamaks muuta.

Ära ei ole unustatud ka jaekliente, kelle jaoks on loodud korralik veebipood. Toodetega saavad inimesed tutvuga virtuaalselt kodulehel ja reaalselt salongides.

 

Kuidas panna meid proovile?

Loodetavasti tundub, et võiksime olla Teie tegemiste juures abiks. Meiega saab sõbrustada telefoni, emaili või Skype teel. Andke meile võimalus muuta Teie suhted tehnikaga paremaks! Oleme kindlad, et aitame oma tegevusega säästa materiaalselt ja pakkuda ka konkurentsivõimelist ning mugavat teenust.

Jääme ootama Teiepoolset kontakti ja hilisemat koostööst tekkivat rahulolu.

Täname,

Notebooks.ee meeskond!